Bạn đã “chai mặt” với 28 từ này. Từ nào thay thế?21229

Đôi khi, dùng đi dùng lại 1 từ khiến bạn thấy nhàm chán. Bạn muốn tìm 1 số từ gợi ý khác để đổi gió. Có ngay cho bạn đây !