Cấu trúc Suggest – Chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh22921

Bạn có biết muốn đề xuất ý kiến hay khuyến nghị với ai đó thì sử dụng cấu trúc nào trong tiếng Anh không? Đó chính là cấu trúc suggest, thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Cùng tìm hiểu cấu trúc suggest trong tiếng Anh trong bài học hôm nay nhé!

1. Cấu trúc suggest và cách sử dụng

“Suggest” có nghĩa là gợi ý, đề xuất, khuyến nghị. Tuy nhiên khi học từ vựng tiếng Anh, các bạn không nên chỉ học ý nghĩa của chúng mà còn nên học cách sử dụng của từ ngữ đó khi kết hợp với các từ hoặc mệnh đề khác. Cấu trúc suggest cũng không phải ngoại lệ, cùng tìm hiểu những quy tắc sử dụng suggest dưới đây nhé!

Cấu trúc suggest thông dụng
Cấu trúc suggest thông dụng

a/ Suggest + danh từ/cụm danh từ

Trong trường hợp này, danh từ hay cụm danh từ sẽ đóng vai trò là tân ngữ trong câu, bổ trợ cho động từ chính suggest. Khi muốn đề cập tới đối tượng được nhắc đến, các bạn có thể sử dụng giới từ “to”.

Ví dụ: The teacher suggests a marketing course to everyone in the class. (Giáo viên đề xuất một khóa học marketing tới tất cả mọi người trong lớp)

b/ Suggest + mệnh đề “that”

Cấu trúc suggest + mệnh đề “that” là cấu trúc quen thuộc khi đưa ra một ý kiến, một đề xuất. Trong một vài tình huống không trang trọng, các bạn có thể bỏ từ “that” ra khỏi mệnh đề trong câu.

Bạn có thể sử dụng cấu trúc này khi muốn khuyên thẳng thừng người hoặc hóm người cụ thể nào đó.

Ví dụ:

– The doctor suggests that he stops smoking as soon as possible.

(Bác sĩ đề xuất anh ta bỏ thuốc càng sớm càng tốt)

– People suggest that Goverment solves the problem of environmental pollution.

(Người dân đề nghị chính quyền giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường)

c/ Suggest + V-ing

Cấu trúc suggest + V-ing được sử dụng khi muốn nhắc đến một hành động nhưng không nói người cụ thể sẽ thực hiện hành động ấy. Chính vì vậy, suggest + V-ing được sử dụng trong những tình huống trang trọng, nói chung, không ám chỉ người cụ thể nào thực hiện hành động trong câu.

Ví dụ:

– He suggest travelling by car for safety.

(Anh ấy đề xuất đi du lịch bằng ô tô cho an toàn)

– We suggest sloving this problem ahead.

(Chúng tôi đề nghị giải quyết vấn đề này trước)

d/ Suggest + từ để hỏi

Một trường hợp đặc biệt của suggest là cấu trúc suggest + từ để hỏi như what, where, who, when, how.

Cấu trúc suggest + từ để hỏi
Cấu trúc suggest + từ để hỏi

Ví dụ:

Could you suggest who can be team leader?

(Bạn có thể đề xuất ai làm trưởng nhóm không?)

Ngoài ra, chúng ta còn có cách sử dụng cấu trúc suggest khi:

– Tiến cử ai đó làm một chức vụ nào đó.

Ví dụ: We suggest him for the class president.

(Chúng tôi tiến cử anh ấy làm lớp trưởng)

– Nói bóng gió, gợi ý gián tiếp

Ví dụ: I didn’t know how he escaped, I only suggested it.

(Tôi không biết cách anh ta trốn thoát, tôi chỉ gợi ý thế thôi)

– Món đồ/ đồ vật nhắc nhở về hành động hay việc làm nào đó.

Ví dụ: The shoes suggests that he was at the scene of the accident.

(Đôi giày này cho thấy anh ta đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn)

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh được sử dụng trong nhiều trường hợp nhất định. Với mỗi cấu trúc khác nhau sẽ có cách sử dụng cấu trúc suggest khác nhau: Các bạn nên ghi nhớ các quy tắc này để sử dụng hợp lý trong cả giao tiếp và ngữ pháp tiếng Anh.

3. Bài tập về cấu trúc suggest

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh cũng không quá phức tạp, hãy thử sức với bài tập về cấu trúc suggest dưới đây nhé!

Bài tập: Chọn dạng đúng của từ trong ngoặc

a/ My teacher suggested we _____ (study) harder to get the good exam result.

b/ Our leader suggested _____ (arrive) on time.

c/ My parents have suggested _____ (go) to Paris for next summer vacation.

d/ My younger sister suggests that I _____ (swim) to have good health.

e/ This phone suggests that he _____ (be) a thief.

Đáp án:

a/ My teacher suggested we study harder to get the good exam result. (Giáo viên của tôi đề nghị chúng tôi học chăm hơn để có kết quả thi tốt)

b/ Our leader suggested arriving on time. (Trưởng nhóm của chúng tôi đề nghị đến đúng giờ)

c/ My parents have suggested going to Paris for next summer vacation. (Bố mẹ tôi đề xuất đến Paris cho kỳ nghỉ hè tiếp theo)

d/ My younger sister suggests that I swim to have good health. (Em gái tôi đề xuất tôi nên bơi lội để có sức khỏe tốt)

e/ This phone suggests that he is a thief. (Chiếc điện thoại này cho thấy anh ta chính là kẻ trộm)

Không gian hiện đại tại English Town

Nguồn: englishtown.edu.vn