[SONG NGỮ] Tổng thống Obama – Những giờ về đêm quý giá (Phần 1)21241

Bạn đã bao giờ tự hỏi tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ làm gì vào buổi tối? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện thú vị về tổng thống Obama qua bài đọc song ngữ dưới đây nhé!

Tổng thống Obama - Những giờ về đêm quý giá
Tổng thống Obama – Những giờ về đêm quý giá

Obama after dark: The precious hours alone.

Tổng thống Obama: Những giờ về đêm quý giá

WASHINGTON – “Are you up?”

The emails arrive late, often after 1 a.m, tapped out on a secure BlackBerry from an email address known only to a few. The weary recipients know that once again, the boss has not yet gone to bed. The late-night interruptions from President Obama might be sharply worded questions about memos he has read. Sometimes they are taunts because the recipient’s sports team just lost.

Washington – “Liệu còn thức”

Những email được gửi đến muộn, thông thường là sau 1 giờ sáng, được mở ra trên chiếc Blackberry tuyệt mật bằng một tài khoản email chỉ một vài người được biết. Người ta biết rằng lại một đêm nữa, ông chủ Nhà Trắng vẫn còn chưa ngủ. Những khoảng dừng giữa đêm của tổng thống có thể xoay quanh những câu hỏi đầy ngụ ý trong các lá thư mà ông ấy từng đọc. Thỉnh thoảng họ trách móc chỉ bởi vì đội bóng của ông ấy không giành chiến thắng.

Tổng thống Obama - Những giờ về đêm quý giá
Tổng thống Obama – Những giờ về đêm quý giá

Mr. Obama calls himself a “night guy”

And as president, he has come to consider the long, solitary hours after dark as essential as his time in the Oval Office. Almost every night that he is in the White House, Mr. Obama has dinner at 6:30 with his wife and daughters and then withdraws to the Treaty Room, his private office down the hall from his bedroom on the second floor of the White House residence. There, his closest aides say, he spends four or five hours largely by himself.

Obama tự nhận mình là “người sống về đêm”.

Là tổng thống, ông ấy phải đắn đo nhiều giờ đồng hồ một mình khi màn đêm buông xuống ở phòng Bầu dục. Hầu như cả đêm tổng thống ở Nhà Trắng. Ông ăn tối lúc 6h30 với vợ và con gái và sau đó trở về phòng Hiệp ước, căn phòng làm việc riêng của tổng thống, bên dưới phòng ngủ của ông trên tầng hai. Những cộng sự thân cận nhất nói rằng ông làm việc từ 4 đến 5 tiếng tại đây.

He works on speeches. He reads the stack of briefing papers delivered at 8 p.m. by the staff secretary. He reads 10 letters from Americans chosen each day by his staff. “How can we allow private citizens to buy automatic weapons? They are weapons of war,” Liz O’Connor, a Connecticut middle school teacher, wrote in a letter Mr. Obama read on the night of June 13.

Ông ấy xem những bài phát biểu, đọc một tập báo cáo được thư ký mang đến lúc 20h. Ông ấy đọc 10 lá thư của người dân Mỹ đã được những cộng sự chọn lọc mỗi ngày.“Tại sao người dân Mỹ lại được phép mua vũ khí tự động? Đó là những vũ khí chiến tranh,” Liz O’Connor, một giáo viên trung học ở bang Connecticut viết trong một lá thư mà Tổng thống Obama đọc đêm 13/6.

Tổng thống Obama - Những giờ về đêm quý giá
Tổng thống Obama – Những giờ về đêm quý giá

Michelle Obama occasionally pops in, but she goes to bed before the president, who is up so late he barely gets five hours of sleep a night. For Mr. Obama, the time alone has become more important.

Phu nhân của tổng thống, bà Michelle Obama đôi khi cũng thức khuya nhưng luôn đi ngủ trước chồng. Ông Obama thức đến muộn và gần như chỉ có 5 tiếng để ngủ mỗi đêm. Với ông, thời gian ở riêng một mình ngày càng quan trọng hơn.

President George W. Bush, an early riser, was in bed by 10. President Bill Clinton was up late like Mr. Obama, but he spent the time in lengthy, freewheeling phone conversations with friends and political allies, forcing aides to scan the White House phone logs in the mornings to keep track of whom the president might have called the night before.

Tổng thống George W.Bush là một người dậy sớm và đi ngủ lúc 22h. Tổng thống Bill Clinton cũng thức khuya như Tổng thống Obama nhưng ông ấy dành thời gian nhiều hơn cho những cuộc trò chuyện thoải mái và kéo dài với bạn bè và những đồng minh chính trị, khiến cho các trợ lý của ông phải kiểm tra những đoạn ghi âm cuộc gọi vào mỗi sáng để theo dõi những người mà tổng thống đã gọi điện vào đêm hôm trước.

“A lot of times, for some of our presidential leaders, the energy they need comes from contact with other people,” said the historian Doris Kearns Goodwin, who has had dinner with Mr. Obama several times in the past seven and a half years. “He seems to be somebody who is at home with himself.”

“Rất nhiều lần, với một số lãnh đạo cấp cao của chúng tôi, năng lượng mà họ cần đến từ mối liên hệ với những người khác,” nhà sử học Doris Kearns Goodwin, người từng ăn tối với ông Obama vài lần trong 7 năm rưỡi qua nói. “Dường như Obama là kiểu người chỉ ở trong phòng một mình mà thôi”.

Nguồn:community.antoree.com